REDAKS CMS


...znamená REDakční systém pro správu obsahů
(CMS - Content Management System)
vytvořený webdesignovou společností AKSOS

...s vlastní administrací, chráněným přístupem, správou uživatelů, wysiwyg editorem textů, rubrikami (kapitoly) s neomezenými úrovněmi, články, možností více jazyků, interní překlady s uživatelskými slovníky, uživatelsky příjemná fotogalerie, nahráváním dokumentů a speciálními moduly pro eShop, kontakty, zákazníky, zboží, ceníky, kalendářem, automatickým rozesíláním novinek e-maielm a SMS atd.
Od verze 2.0 s mod_rewrite odkazy, optimalizován pro Search Engine [SEO] atd.

Je nám líto, že Vám zatím nemůžeme vše zde prezentovat k vyzkoušení,
ale navštivte stránky, které jsou vytvořený systémem RedAkse a posuďte sami:

NOVÁ verze 2.0 (s mod_rewrite, optimalizací pro vyhledávače [SEO] a mnohem víc...)

Czech Anglo Productions (www.capfilms.eu)
full service film production and Co-Production company

2013 - anglicky; použité moduly: rubriky, fotogalerie

CLAREMO (www.claremo.cz)
afilační eShop napojený KOSMAS.cz

2013 - česky; použité moduly: automatický afilační eShop, zpracování SOAP, XML

MAŠEK (www.masek.in)
Provádění staveb - prezentace

2012 - česky; použité moduly: rubriky, fotogalerie

LIFE STYLE TILE (www.lifestyletile.net)
Individuální obklady a pokládky

2012 - anglicky; použité moduly: rubriky, fotogalerie

Nakladatelství SYNERGIE (www.synergiepublishing.com)
Knihy, karty - eShop

2012 - česky (další jazyky v přípravě); použité moduly: rubriky, fotogalerie, eShop s fakturací, automatické zpracování SOAP, XML

PERMALAND (www.permaland.cz)
BIO semena a produkty - eShop

2011 - česky (němčina v přípravě); použité moduly: rubriky, články, eShop s fakturací

AKSHARA (www.akshara.cz)

2011 - česky (angličtina v přípravě); použité moduly: rubriky, články

Sdružení ARCHA Černolice (www.archa-cernolice.cz)

2010 - česky; použité moduly: rubriky, články

Sdružení ČPU (www.cpufilm.cz) - Filmy nejsou zadarmo (www.filmynejsouzadarmo.cz)

2010 - česky; použité moduly: rubriky, články, modul pro správu filmů (intranet)

Zentraldrogerie - Parfumerie a kosmetika - mnichovský eShop (www.zentraldrogerie.com)

2009 - německy; použité moduly: rubriky, články, eShop, novinky

Fame-Agency - mnichovská agentura pro vlasy, make-up a styling - (www.fame-agency.com)

2009 - mix anglicky/německy; použité moduly: rubriky, správa obrázků umělců a jejich stránek, ořez fotografií online, novinky s přehráváním videa)

Sklo pro ženy e-Shop (www.skloprozeny.cz)

2009 - česky; použité moduly: rubriky, eShop

CristalOnLine e-SHOP (www.cristalonline.com)

2008 - anglicka, španělsky (ostatní řeči v přípravě); použité moduly: rubriky, eShop

RESEC Renewable Energy Systems Engineering Company (www.resec.cz)

2008 - česky, anglicky, německy, rusky; použité moduly: rubriky, články

DENTAKTIV - centrum zubní péče (www.dentaktiv.cz)

2008 - česky, anglicky; použité moduly: rubriky, kalendář pro pacienty pro volbu termínu, administrace se správou pacientů a jejich termíny, rozesílání upozornění na termín e-mailem a SMS, modul pro průběžné zálohování databáze na interní server (intranet)

Obec Jindřichovice pod Smrkem (www.jindrichovice.cz)

2008 - česky, anglicky, německy; použité moduly: rubriky, články

AstroNox - Astrologie, Měsíční diáře, dieta, krása, podnikání... (www.astronox.com)

2008 - česky (angličtina v přípravě); použité moduly: rubriky, speciální modul pro generování knih online, objednávky

Veselé poutnice + BookClub - dívčí klub (www.veselepoutnice.cz)

2008 - česky; použité moduly: rubriky, speciální modul pro knihy

verze 1.5

České skleněné pilníky Bohemian Crystal Glass Nail File (www.crystalglassfile.com)

anglicky, španělsky, německy, francouzsky a portugalsky (další jazyky v přípravě); použité moduly: rubriky, speciální modul pro ceníky

SNAP Fotografen - fotobanka (www.snap-fotografen.de)

mix německo-anglicky :-)) ; použité moduly: rubriky, speciální modul pro fotografie, LightBox, vyhledávání atd.

INTER-CLEAN - úklidový servis (www.inter-clean.de)

německy, anglicky, španělsky a francouzsky; použité moduly: rubriky, speciální moduly pro interní správu zákazníků (intranet)

verze 1.0

Advokátní kancelář JUDr. Jan Křivánek (www.krivanek.cz)

česky; použité moduly: rubriky

FAM WEST - týpí, stany a stánky (www.naturzelte.de)

německy, anglicky, španělsky, francouzsky, italsky, portugalsky, holandsky a dánsky; použité moduly: rubriky, speciální moduly pro fotogalerie, barvení stanů zákazníkem online a ceníky

Umělecká fotogalerie nahoty
(www.bal.redaks.com/blog)

anglicky

Sdružení Do Nitra (www.donitra.cz)

česky; použité moduly: rubriky, články

Odpad-Dopad - ekologie (www.egredior.cz/odpad-dopad)

česky; použité moduly: rubriky, články

Siláci - privátní bikerské stránky :-)) (www.silaci.cz)

česky; použité moduly: rubriky, fotogaleri


...meens REDaktion user friendly
Content Management System (CMS)
powered by webdesign company AKSOS

...with administration and safe login, user admin, wysiwyg editor,
sections in unlimited levels, article, several languages,
intern translation with own dictionary, user-friendly photo gallery,
file upload and special modules for e-shop, contacts, clients, goods,
price lists, calendar, news per e-mail or SMS etc.
Version 2.0 with mod_rewrite links, Search Engine friendly [SEO] etc.

We're sorry, that we can't present our system with all features and design here
but you can visit websites, which are made with RedAks:

NEW version 2.0 (with mod_rewrite, Search Engine friendly [SEO] and much more...)

Czech Anglo Productions (www.capfilms.eu)
full service film production and Co-Production company

2013 - english; used moduls: sections, photogallery

CLAREMO (www.claremo.cz)
affillation eShop ointed to KOSMAS.cz

2013 - czech; used moduls: automatic affillation eShop, SOAP, XML

MAŠEK (www.masek.in)
Custom buildings company

2012 - czech; used moduls: sections, photogallery

LIFE STYLE TILE (www.lifestyletile.net)
Custom stone and tile instalations since 1989

2012 - english; used moduls: sections, photogallery

SYNERGIE Publishing (www.synergiepublishing.com)
Books, Cards - eShop

2012 - czech (other languages in preparation); used moduls: sections, photogallery, eShop, SOAP, XML

PERMALAND (www.permaland.cz)
BIO seeds and products - eShop

2011 - czech (german in preparation)

AKSHARA (www.akshara.cz)

2011 - czech (english in preparation)

Association ARCHA Černolice (www.archa-cernolice.cz)

2010 - czech

Association ČPU (www.cpufilm.cz) - Filmy nejsou zadarmo (www.filmynejsouzadarmo.cz)

2010 - czech

Zentraldrogerie GmbH, Parfümerie - Kosmetik - Munic eShop (www.zentraldrogerie.com)

2009 version - only german (eShop; clients; orders; news)

Fame-Agency - Munich agency for hair, make-up and styling - (www.fame-agency.com)

2009 version - mix english-german (picture management online; crop tool; artist sites management online; news)

Sklo pro zeny e-Shop (www.skloprozeny.cz)

2009 version - czech

CristalOnLine e-SHOP (www.cristalonline.com)

2008 version - english, spanish (other languages in work)

RESEC Renewable Energy Systems Engineering Company (www.resec.cz)

2008 version - czech, english, german, russian

DENTAKTIV - dental service (www.dentaktiv.cz)

czech and english; used moduls: sections, calendar for clients for termin scheduling; administration with client managment and their termins, termin alert per e-mail and SMS, module for backup to intern server (intranet)

Village Jindrichovice in Czech Republic (www.jindrichovice.cz)

2008 version - czech, english, german

AstroNox - Astrology, Moondiaries, Diet, Beauty, Business... (www.astronox.com)

2008 version - czech (english in work)
special module for generating of astrology books

Vesele poutnice [Joyful Pilgrimgirls] + BookClub - privat girls club (www.veselepoutnice.cz)

2008 version - czech only

version 1.5

Bohemian Crystal Glass Nail File
(www.crystalglassfile.com)

english, spanish, german, french and portuguese
used module: section, special module for price lists

SNAP Fotografen - Fotobank (www.snap-fotografen.de)

gerenglish :-)) mix
used module: section, special module for pictures, lightbox

INTER-CLEAN - cleaning-service (www.inter-clean.de)

german, english, spanish and french
used module: section, special module for client managmement (intranet)

version 1.0

Law bureau Prague - Jan Křivánek (www.krivanek.cz)

czech

FAM WEST - tipi, tents and stands (www.naturzelte.de)

german, english, spanish, french, italian, portuguese, dutch and danish
used module: section, special module for photogallery, tent coloring online and pricelists

Fine Art Photography Nude Galleries
(www.bal.redaks.com/blog)

english

Association Do Nitra (www.donitra.cz)

czech

Odpad-Dopad - ecology (www.egredior.cz/odpad-dopad)

czech

The Powermans - privat bikersite :-)) (www.silaci.cz)

czech