REDAKS CMS


...znamená REDakční systém pro správu obsahů
(CMS - Content Management System)
vytvořený webdesignovou společností AKSOS

...s vlastní administrací, chráněným přístupem, správou uživatelů, wysiwyg editorem textů, rubrikami (kapitoly) s neomezenými úrovněmi, články, možností více jazyků, interní překlady s uživatelskými slovníky, uživatelsky příjemná fotogalerie, nahráváním dokumentů a speciálními moduly pro eShop, kontakty, zákazníky, zboží, ceníky, kalendářem, automatickým rozesíláním novinek e-maielm a SMS atd.
Od verze 2.0 s mod_rewrite odkazy, optimalizován pro Search Engine [SEO] atd.

Je nám líto, že Vám zatím nemůžeme vše zde prezentovat k vyzkoušení,
ale navštivte stránky, které jsou vytvořený systémem RedAkse a posuďte sami:

NOVÁ verze 2.0 (s mod_rewrite, optimalizací pro vyhledávače [SEO] a mnohem víc...)

FAM WEST - týpí, stany a stánky (www.famwest.de)

německy, anglicky, španělsky, francouzsky, italsky, portugalsky, holandsky a dánsky; responzivní design; použité moduly: rubriky, speciální moduly pro fotogalerie, barvení stanů zákazníkem online a ceníky

SEFAM - biologická rodina, podpora adopce, vlastní rodiče, hledání příbuzných, práva dítěte (www.sefam.org)

česky, německy, anglicky
responzivní design;

MAŠEK (www.masek.in)
Provádění staveb - prezentace

2012 - česky; použité moduly: rubriky, fotogalerie

LIFE STYLE TILE (www.lifestyletile.net)
Individuální obklady a pokládky

2012 - anglicky; použité moduly: rubriky, fotogalerie

Nakladatelství SYNERGIE (www.synergiepublishing.com)
Knihy, karty - eShop

2012 - česky (další jazyky v přípravě); použité moduly: rubriky, fotogalerie, eShop s fakturací, automatické zpracování SOAP, XML

PERMALAND (www.permaland.cz)
BIO semena a produkty - eShop

2011 - česky (němčina v přípravě); použité moduly: rubriky, články, eShop s fakturací

AKSHARA (www.akshara.cz)

2011 - česky (angličtina v přípravě); použité moduly: rubriky, články

Sdružení ARCHA Černolice (www.archa-cernolice.cz)

2010 - česky; použité moduly: rubriky, články

Sdružení ČPU (www.cpufilm.cz) - Filmy nejsou zadarmo (www.filmynejsouzadarmo.cz)

2010 - česky; použité moduly: rubriky, články, modul pro správu filmů (intranet)

Fame-Agency - mnichovská agentura pro vlasy, make-up a styling - (www.fame-agency.com)

2009 - mix anglicky/německy; použité moduly: rubriky, správa obrázků umělců a jejich stránek, ořez fotografií online, novinky s přehráváním videa)

RESEC Renewable Energy Systems Engineering Company (www.resec.cz)

2008 - česky, anglicky, německy, rusky; použité moduly: rubriky, články

Obec Jindřichovice pod Smrkem (www.jindrichovice.cz)

2008 - česky, anglicky, německy; použité moduly: rubriky, články

AstroNox - Astrologie, Měsíční diáře, dieta, krása, podnikání... (www.astronox.com)

2008 - česky (angličtina v přípravě); použité moduly: rubriky, speciální modul pro generování knih online, objednávky

Veselé poutnice + BookClub - dívčí klub (www.veselepoutnice.cz)

2008 - česky; použité moduly: rubriky, speciální modul pro knihy

verze 1.0

Advokátní kancelář JUDr. Jan Křivánek (www.krivanek.cz)

česky; použité moduly: rubriky

Umělecká fotogalerie nahoty
(www.bal.redaks.com/blog)

anglicky

Siláci - privátní bikerské stránky :-)) (www.silaci.cz)

česky; použité moduly: rubriky, fotogaleri


...meens REDaktion user friendly
Content Management System (CMS)
powered by webdesign company AKSOS

...with administration and safe login, user admin, wysiwyg editor,
sections in unlimited levels, article, several languages,
intern translation with own dictionary, user-friendly photo gallery,
file upload and special modules for e-shop, contacts, clients, goods,
price lists, calendar, news per e-mail or SMS etc.
Version 2.0 with mod_rewrite links, Search Engine friendly [SEO] etc.

We're sorry, that we can't present our system with all features and design here
but you can visit websites, which are made with RedAks:

NEW version 2.0 (with mod_rewrite, Search Engine friendly [SEO] and much more...)

FAM WEST - tipi, tents and stands (www.famwest.de)

german, english, spanish, french, italian, portuguese, dutch and danish
responsive design; used module: section, special module for photogallery, tent coloring online and pricelists

SEFAM - biological family, adoption, search for relatives, family search (www.sefam.org)

czech, german, english
responsive design;

MAŠEK (www.masek.in)
Custom buildings company

2012 - czech; responsive design; used moduls: sections, photogallery

LIFE STYLE TILE (www.lifestyletile.net)
Custom stone and tile instalations since 1989

2012 - english; used moduls: sections, photogallery

SYNERGIE Publishing (www.synergiepublishing.com)
Books, Cards - eShop

2012 - czech (other languages in preparation); used moduls: sections, photogallery, eShop, SOAP, XML

PERMALAND (www.permaland.cz)
BIO seeds and products - eShop

2011 - czech (german in preparation)

AKSHARA (www.akshara.cz)

2011 - czech (english in preparation)

Association ARCHA Černolice (www.archa-cernolice.cz)

2010 - czech

Association ČPU (www.cpufilm.cz) - Filmy nejsou zadarmo (www.filmynejsouzadarmo.cz)

2010 - czech

Fame-Agency - Munich agency for hair, make-up and styling - (www.fame-agency.com)

2009 version - mix english-german (picture management online; crop tool; artist sites management online; news)

RESEC Renewable Energy Systems Engineering Company (www.resec.cz)

2008 version - czech, english, german, russian

Village Jindrichovice in Czech rep. (www.jindrichovice.cz)

2008 version - czech, english, german

AstroNox - Astrology, Moondiaries, Diet, Beauty, Business... (www.astronox.com)

2008 version - czech (english in work)
special module for generating of astrology books

Vesele poutnice [Joyful Pilgrimgirls] + BookClub - privat girls club (www.veselepoutnice.cz)

2008 version - czech only

version 1.0

Law bureau Prague - Jan Křivánek (www.krivanek.cz)

czech

Fine Art Photography Nude Galleries
(www.bal.redaks.com/blog)

english

The Powermans - privat bikersite :-)) (www.silaci.cz)

czech